SHOEBOX

SHOEBOX

Elk jaar vullen we grote schoendozen tot aan de rand met lekkers, speelgoed en kleine attenties. We maken er een mooi cadeautje van, en Vincentius Genk zorgt ervoor dat ze goed terecht komen. In 2019 maakten we zo 1500 kinderen blij.

Waarom SHOEBOX?

Kerstmis is een tijd van geborgenheid, van weelde. Van cadeaus ook, die we met veel zorg voor elkaar uitkiezen om onze genegenheid te uiten. Voor wie het in onze maatschappij al moeilijk heeft, niet kan rekenen op een sociaal vangnet of moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, zijn de feestdagen extra moeilijk. Nog meer dan door het jaar heen lijkt de maatschappij mensen in de marge erop te willen wijzen dat ze niet meetellen.

Daarom SHOEBOX

Voor kinderen uit sociaal zwakkere groepen is het een moeilijke tijd. Zij horen op school hoe de Sint bij vriendjes met cadeautjes strooit, van lekkers met Kerstmis en gezelligheid met Nieuwjaar. Iets waar zij alleen maar van kunnen dromen, laat staan dat ze het met elkaar kunnen delen. Dat er in ons eigen Limburg duizenden kinderen in kansarmoede leven, was voor ons de aanleiding om het Shoe Box-project in het leven te roepen.

2 dagen lang in de weer…

Voor het vullen van de dozen is het elk jaar weer alle hens aan dek. Iedereen helpt mee! Leden, partners, vrienden en vriendinnen zetten hun beste beentje voor om de stapels dozen op tijd en met de nodige zorg te vullen en mooi in te pakken.